Misyon

Okulumuzu, Türkiye’de Montessori felsefesini global standartlarda uygulayan en iyi okul öncesi eğitim kurumlarından biri olma misyonu ile kurduk.

Limon Anaokulunda biz çocuklarımızın büyüdüklerinde böyle yetişkinler olmalarının temelini atmayı hedefliyoruz.

Limon anaokulunun felsefesinin temelinde yatan şey çocukların doğuştan getirdikleri potansiyelini kullanabilmeleri, içsel olarak kendini kabul ederek var olabilen, çevreye uyum sağlayabilen, haklarını bilen, istediği şeyin peşine şevkle düşen, merhamet duyabilen, hayal edebilen, merak eden ve merakının peşine düşebilen. Yaşadığı dünyanın farkında olarak doğaya değer veren. Din, dil, ırk, kültür ayırımına gitmeden insanı insan olduğu için, canlıyı canlı olarak kabul edebilen. Özgür iradesini kullanabilen, bağımsızca düşünebilen ve yaptığı seçimlerin arkasında durarak ortaya çıkan sonuçları kabul edebilen bireyler.

… en yüksek potansiyeline ulaşabilen özgüvenli bireyler

…güçlü bir şekilde liderlik yapan ve saygı ile takip eden

…çeşitliliğe saygı duyan ve farklılıkları kabullenen

…tüm kültürlere değer veren

…çevresini koruyan

…bağımsızca düşünebilen

…merakını deneyimleyen

…barış ve huzura önem veren

…çevresindekilere karşı ilgili olan

… öğrenmeyi seven