Vizyon

Montessori yöntemi çocuğun bir birey olarak tüm özelliklerini mümkün olabilecek en ileri seviyede geliştirmesini hedefler. Bu yolda çocuğu, sorular üreten ve sorularına cevaplar bulabilen biri olarak yetiştirmeyi önceler. Önemli olan kişinin kendine yeterli bir birey olabilmesidir. Montessori yöntemi özünde, üreten ve mutlu olan insanlar yetiştiren bir hayat eğitimidir.