Neden Montessori Eğitimi

NEDEN MONTESSORİ EĞİTİM YÖNTEMİ?

  • Montessori eğitimi çocuk merkezlidir. Her çocuk kendine özgü bir gelişime sahip ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrendiğinden, eğitim her bir çocuğa özel programlanır ve bireysel olarak uygulanır. Çocuklar kendi hızlarında ilerlerler.
  • Montessori eğitiminde kullanılan gerçek materyallerle çocuklar hayatı deneyimleyerek, yaparak, yaşayarak ve keşfederek öğrenirler. Örneğin; kendi boyutlarındaki bir mutfakta salatalığı kesip doğrayarak kendilerine bir yemek hazırlayabilirler. Her bir materyal tek bir kavramı verir ve duyular ile somut olarak öğretir. Ezberden kurtarıp kalıcı öğrenmeyi sağlar. Materyallerin hata kontrolü özelliğiyle çocukların bağımsız olarak çalışmalarını ve öz denetimlerini yapmalarını sağlar.
  • Çocuklar seçtikleri çalışmalarla istedikleri süre boyunca çalışabilirler ve istedikleri kadar tekrar edebilirler. Çocuk çalışmayı bitirmeye zorlanmaz. Doyuma ulaştığında kendi öğrenme döngüsünü tamamlar ve farklı yollarla çalışmayı geliştirebilir. Sınıflarda her materyalden bir tane bulunur. Bir çocuk bir materyalle çalışırken diğer çocuk onu bitirmesi için bekler. Böylece sıra beklemeyi ve saygı duymayı öğrenir.
  • Montessori metodunda çocukları bağımsızlaştırmak ve gelişimlerini desteklemek için hazırlanmış ortam oluşturulur. Ortamda çocuklara uygun boyutlarda masalar, sandalyeler, mutfak tezgahları, raflar vs. bir düzen içinde bulunur. Hazırlanmış ortam güven verir ve öz disiplini geliştirir. Ne istediğini bilerek hareket eden çocuk özgüvenle disiplinli davranır. Örneğin; her çocuk istediği çalışmayı özgür olarak seçip çalışır ve sonra tekrar yerine koyar. Özgür seçimin getirdiği sorumlulukta yine öğrenciye aittir. Materyali kullanımı sonrası temizlemek ve aldığı hali ile yerine koymak yine o çalışmayı yapanın sorumluluğundadır. Böylece çocuk özgürlüğün getirdiği sorumluluğu da deneyimler ve gelişir.
  • Montessori sınıflarında çocuklar, karma yaş uygulamasıyla küçük bir toplum oluştururlar. Büyük çocuklar küçük çocuklara çalışma sunumları yaparak, öğrenmelerini pekiştirir, liderlik ve yardım severlik özelliklerini geliştirirler. Küçük çocuklar büyük çocukları gözlemleyerek onların yaşına geldiklerinde neler yapabileceklerini görür, hedef koyar ve daha hızlı öğrenebilirler. Bu bağlamda saygı ve sevgi içerisinde bir topluluk oluştururlar.
  • Uygulanan çalışmalarla konsantrasyonları, dikkat becerileri, ince kaba motor becerileri, öz güvenleri ve sorumluluk duyguları gelişir. Montessori eğitimi çocukların toplumsal ve duyusal gelişimlerini destekleyerek gelecek yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, kendisiyle barışık, duyarlı, sorumluluk sahibi, kendi kendine yetebilen, birey olduğunu hisseden, toplumla uyum içinde yaşamlarını sürdüren mutlu, sağlıklı, barışçı ve başarılı bireyler olmalarına katkı sağlar.
  • Montessori felsefesinde öğretmenler birer rehberdir. Rehber her bir çocuğu dikkatle gözlemler ve çocukların duyarlı oldukları ve ilgi duydukları alanları göz önüne alarak sunduğu çalışmalarla, en iyi öğrenmeyi sağlamayı amaçlar. Çocukların var olan potansiyellerini keşfedip, en üst seviyeye çıkarır. Öğretmenin sabırlı, şefkatli ve pasiftir. Ödül ceza sistemi uygulanmaz. Çocuk kendi içsel başarısı için çalışmayı tamamlar. Dışarıdan gelecek bir “aferin” sözünü beklemez. Çocuğu güdülemek için bir mimik ya da sırt sıvazlama gibi jestler yapılabilir.
  • Montessori ortamlarında hareket özgürlüğü vardır. Hareket, çocuğun büyümesi, zihinsel ve bedensel kontrolü için önemli ihtiyaçtır. Çocuklar aktiftir ve diğer çocuklara saygılı bir şekilde dilediklerince hareket ederler.
  • Montessori ortamı 5 bölümden oluşur, Günlük yaşam, Dil Bölümü, Kozmik Yaşam Bölümü, Duyu Bölümü ve Matematik Bölümü. Her bir bölüm belirli gelişim alanını geliştirilmesine yönelik tasarlanmış olup, her bir bölüm diğerleri ile bağlantılıdır. Bölümler bir bütünlük içindedir. Günlük Yaşam Bölümü’nde günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz her işi bulabilirdiniz. Kaşıklama, sıvı aktarma, ütü yapma, masa yıkama, sandalye yıkama, örgü örme, tornavida, alyan anahtar çalışmaları, farklı tür kilitleri açma kapama, mendil katlama, ipe boncuk dizle, masa kurma vb., Duyu Bölümü’nde beş duyumuzu geliştirecek materyaller yer alır. Dil Bölümü’nde söz ve algı becerilerini geliştirmeye, sözel ifade ve dil gelişimine yönelir çalışmalar bulunur. Matematik Bölümü’nde matematiksel soyut kavramlar tamamen somutlaştırılarak çocuklara sunulur. Kozmik Yaşam Bölümü’nde çocuğun evren içindeki yeri, sorumlulukları ve evrende yaşamın devamı için yapılması gerekenlere dair farkındalığı geliştirilir ve çocuk evreni ve evrendeki düzeni kavramasını destekleyen çalışmalara yer verilir. Çocuk 6 yaşına kadar duyularıyla dünyayı, evreni öğrenir ve tanır. 6 yaşından itibaren bu bilgilerle kendine ait bir evren algısı oluşturur. Çocukların doğayı tanıması ve sevmesi için verilen eğitimle birlikte, ruhsal gelişimlerinde kilit bir özellik taşıması nedeniyle barış eğitimi de verilir. Montessori, bir arada barış içinde yaşamanın temeli olarak bütün insanlığa çocukların anlayış ve saygı geliştirmesinde, coğrafya çalışmalarını önemli bir öğrenme aracı olarak görür.